Zorgverzekering (2018)

https://dietistenveghelerp.nl/wp-content/uploads/2012/05/calpe-spanje-20-sept-24-sept-2015-251.jpg

Basisverzekering

In 2018 is de diëtist wederom opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. U heeft dit jaar
recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering door de diëtist vanuit uw basisverzekering.
Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Dieetadvisering valt binnen het wettelijk vastgestelde eigen risico van € 385,00 per jaar (de kosten van 3 uur dieetadvisering bedragen ca. € 180,00).

Mogelijk heeft u naast de 3 uur uit de basisverzekering nog recht op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering; dit valt buiten het eigen risico.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering altijd geheel kosteloos.

 

 

Heeft u diabetes, dan valt u onder ketenzorg. Dan worden de kosten van dieetadvisering voor u vergoed door de ketenorganisatie; in onze regio is dat Zorggroep Synchroon (zie ook tabblad “meer” – “links”). Het voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat hiervoor geen eigen risico geldt.

Heeft u COPD (chronische longaandoening) of heeft u een aandoening die onder CVRM (cardiovasculair risicomanagement) valt, dat vindt vergoeding van dieetadvisering mogelijk plaats via de ketenorganisatie: via de Zorggroep Synchroon in onze regio. Dan heeft u geen eigen risico. Kijk onder het tabblad “vergoedingen” en “ketenzorg” voor meer informatie. Uw huisarts bepaalt of u in de ketenzorg valt.

Aanvullende verzekering

Vele zorgverzekeringen hebben een extra vergoeding voor diëtetiek opgenomen in hun aanvullende pakketten. De vergoeding die wordt gegeven, verschilt per zorgverzekering. U heeft hier recht op als u de vergoeding vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt. Hoeveel dit is, kunt u zien in uw eigen polis (kijk bij “diëtetiek”) of neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Dat wat vergoed wordt, kost u dus helemaal niets.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle zorgverzekeraars met de vergoeding van dieetadvisering in hun aanvullende verzekeringen: Diëtetiek_vanuit_de_AV_2018

Wij declareren de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekering en ontvangen daarvoor het uurtarief, wat door de betreffende zorgverzekering is vastgesteld. Wij declareren alleen de directe tijd, d.w.z. de tijd die u bij ons in de spreekkamer bent. Dit is voor het eerste consult veelal 1 uur,  1¼ uur of 1½ uur; vervolgconsulten duren veelal 15 of 30 minuten of soms 45 minuten.
Wij houden u ervan op de hoogte hoe ver u met uw vergoeding bent.

Ardie van der Steen

  • Haviksdonk 21
  • Veghel, 5467 CR
  • 0413-342928

Jeannette van den Bogaard

  • Adres: Antoniusstraat 12
  • Keldonk, 5469 EW
  • 0413-213259

Developed & powered by System4 | Lees onze privacyverklaring